Војка, 1997.

Хроника сремског села   Аутор у континуитету врло успешно прати историју овог места од праисторије, преко антике, турског периода, доба Аустрије и Аустроугарске, Краљевине Југодлавије, Другог светског рата и Народноослободилачке борбе све до ослобођења села 1944. године… Др Душан Вулетић