Бездушна опасност, 1999.

АФОРИЗМИ

Многима су јасни циљеви, али не и како се гађа.

Народ је заведен, зло се родило, очинство се утврђује.

Ми смо најбољи народ, и зато само ми можемо против себе.

Чудовишта су ликови из бајки. У стварности изгледају нормално.

Све срећне државе личе једна на другу: богате се на рачун несрећних.

Задовољство је заразно. Али, може да се лечи.

Ко лаже, тај и бомбардује.

Били смо 500 година под Турцима, јер Америка у то време није имала авијацију.

Сваки почетак је тежак, јер батина има два краја.

И црв сумње служи за пецање.

У лажи су кратке ноге, али је истрага дуга.

Често се наглашава да је новинарима истина – главно оружје. Али, како изгледа, већина је склона – разоружању.


Анђелко Ердељанин, БЕЗДУШНА ОПАСНОСТ, Нови Сад, 1999; Издавач: STYLOS, Др Илије Ђуричића 3, Нови Сад; За издавача: Слободан Распоповић; Уредник: Иван Баленовић; Графички дизајн: Маја Ердељанин и Владимир Ватић; Лектор и коректор: аутор; Штампа: STYLOS; 54 str; 17 cm; ISBN 978-86-7473-020-5

Advertisements