Свет је мали, 1985.

МРВА ЈЕДНА МРШАВА

Види га, граби комад највећи,
за своје личне потребе.
И затим батак ћурећи,
опет лично за себе.

Види га, као младунче лава,
а сендвич на три спрата.
Мрва једна мршава,
једе више нег’ тата.

Види, уста му мала мусава
и руке лаке перу,
а већ мљацка и смишља
шта ће за вечеру.

Види га, хоће ли стати!
Већ жваће трећу ужину
и, супротно тати,
већ расте у дужину.

 

ЧУДОВИШНА ЉУБАВ

Мрклом ноћи силне зурле пиште –
заљуби се једно чудовиште.

Гром загрми и нестаде струје –
због љубави седмоглаве гује.

Рајски звуци и паклена граја –
заљубљено цвркуће аждаја.

Развила се једна љубав бајна –
режи ала покрај Франкенштајна.

 
ИНТЕЛЕКТУАЛАЦ

На столу књига,
у устима палац –
студира мали
интелектуалац.

То је почетак
науке ђачке –
читање књиге
наопачке.

За књигу није
велики зналац
али је стручњак
да сиса палац.

 

 


Анђелко Ердељанин, СВЕТ ЈЕ МАЛИ, Нови Сад, 1985; Издавач: Издавачки центар РУ Радивој Ћирпанов и НИШРО Дневник, Нови Сад; За издавача: Милан Карић и Илија Војновић; Уредник: Владимир Миларић и Милорад Предојевић; Графички дизајн: Раде Ранчић и Владимир Миларић; Лектор и коректор: Нада Кашић; Штампа: Биографика, Суботица; 48 str; 20 cm.

Advertisements